Profil spoločnosti

Vážení priatelia

Som veľmi rád, že i napriek zložitej ekonomickej situácii na Slovensku a v pomerne silnom konkurenčnom prostredí dosahujeme výsledky, ktoré vytvárajú priestor pre ďalšie investície, inovácie, pracovné miesta a rozvoj firmy. Tieto skutočnosti sú dôkazom správnej cesty vytýčenej manažmentom firmy a deklarujú reálnosť strategickej vízie pre nasledujúce obdobia.

Cieľavedomé kroky orientované na budovanie modernej firmy európskeho štandardu nám napomáhajú v skvalitnení organizácie práce, zvyšovaniu produktivity, kvalifikácie personálu, technickej výkonnosti a k zlepšovaniu firemnej kultúry.

Firma Markízy s.r.o. sa vždy zodpovedne stavala k povinnostiam vyplývajúcim z podnikateľskej činnosti voči všetkým zainteresovaným skupinám. Preto aj dnes môžeme s uspokojením deklarovať, že svoje odvodové a daňové záväzky voči štátu si plníme v čas a v plnej miere a máme vybudované korektné obchodné vzťahy ako s dodávateľmi tak aj s našimi odberateľmi.

Strategickým poslaním našej firmy je poskytovanie produktov a služieb zákazníkom s maximálnym ohľadom na ich požiadavky a technické danosti našich výrobkov. Toto krédo ma napĺňa systematickým zlepšovaním kvality tieniacich zariadení a rovnako aj služieb. Som si plne vedomý že našim hlavným potenciálom a zárukou úspešného napredovania firmy sú kvalifikovaní, motivovaní a výkonní zamestnanci a preto sa im chcem všetkým aj touto cestou poďakovať za odvedenú prácu.

Cesta, ktorú sme si vybrali určite nie je ľahká, tobôž vtedy nie ak sa vyberieme nevyšliapaným chodníkom. Milujem svoju prácu a nové výzvy sú mojou pohonnou látkou, kvôli ktorým sa každý deň teším do práce a hlavne na novú sezónu.

Zagyi Róbert - majiteľ

FACEBOOK
↑ Hore