Vonkajšie hliníkové žalúzie

Exteriérová hliníková žalúzia je v súčasnej dobe takmer najdokonalejším a najefektívnejším tieniacim zariadením. Umožňuje plynulú reguláciu ochrany pred slnečnými lúčmi a popri tom v miestnosti nemusí byť bezpodmienečne tma.

Dnešná doba si už vyžaduje, aby tieniace zariadenie spĺňalo požiadavky na tepelný a svetelný komfort, súkromie, estetiku, stabilitu v nepriaznivom počasí a samozrejme aj spoľahlivosť.

V exteriérových žalúziách ich nájdeme vyladené takmer k dokonalosti. Ich účinnosť spozorujeme najmä pri veľkoplošných preskleniach kde bez tienenia slnečné lúče extrémne rýchlo a nekontrolovateľne prehrievajú vnútorné priestory.

Prečo by ste mali investovať do kúpy hliníkových žalúzií?

Ponúkame Vám niekoľko argumentov, ktoré Vám môžu pomôcť pri rozhodovaní:

  • lebo vonkajšie tienenie je až 6 násobne účinnejšie ako vnútorné
  • lebo hliníkové žalúzie sú stabilné, trvácne, ľahko udržiavateľné a takmer bez údržbové
  • lebo poskytujú citlivo regulovateľný tepelno svetelný komfort
  • lebo zachovávajú vizuálny kontakt s okolitým svetom a súčasne aj chránia súkromie
  • všetky výdobytky elektroniky sa dajú rovnako aplikovať ako pri ostatných žalúziách
  • lebo farby a designové riešenia žalúzií elegantne dopĺňajú harmóniu fasád.
  • lebo z investície je aj výnos. A pri hliníkových žalúziách ušetríte na výdavkoch za klimatizáciu a osvetlenie.
  • lebo 5 ročná záruka je silným argumentom

Technické údaje

Vonkajšie žalúzie patria medzi najefektívnejšie tieniace a zatemňovacie systémy.

Ich ovládanie je prevažne riešené z interiéru pomocou kľuky, alebo motorického pohonu. Všetky komponenty sú konštruované k vysokej odolnosti voči nepriaznivému počasiu.

Ich účinnosť spozorujeme najmä pri veľkoplošných preskleniach kde bez tienenia slnečné lúče extrémne rýchlo a nekontrolovateľne prehrievajú vnútorné priestory.

Interiérovým tienením je takmer nemožné účinne sa brániť voči prenikajúcemu teplu, keď sa slnečné lúče oprú o presklenú plochu a preto môžu byť exteriérové žalúzie optimálnym riešením.

Vonkajšie tienenie účinne odráža slnečné lúče a popri tom v priestore medzi oknom a žalúziou prúdiaci vzduch ochladzuje presklené plochy.

Okrajové lemovanie a profilovanie lamely zvyšuje odolnosť a stabilitu žalúzie. Vďaka lemovaným lamelám sa zvyšuje veterná odolnosť a umožňujú vyrábať žalúzie aj vo väčších šírkach.

V závislosti od formovania, môžu mať lamely tvar C, S, alebo Z.

Motorizované žalúzie môžeme ovládať aj pomocou elektronických doplnkov ako veterný a svetelný, alebo dažďový senzor. V prípade budov kde fungujú riadiace systémy sa výdavky na vykurovanie, alebo na klimatizáciu môžu značne znížiť.

Predstavenie

Exteriérová hliníková žalúzia je v súčasnej dobe takmer najdokonalejším a najefektívnejším tieniacim zariadením. Umožňuje plynulú reguláciu ochrany pred slnečnými lúčmi a popri tom v miestnosti nemusí byť bezpodmienečne tma.

Dnešná doba si už vyžaduje, aby tieniace zariadenie spĺňalo požiadavky na tepelný a svetelný komfort, súkromie, estetiku, stabilitu v nepriaznivom počasí a samozrejme aj spoľahlivosť.

V exteriérových žalúziách ich nájdeme vyladené takmer k dokonalosti. Ich účinnosť spozorujeme najmä pri veľkoplošných preskleniach kde bez tienenia slnečné lúče extrémne rýchlo a nekontrolovateľne prehrievajú vnútorné priestory.

Interiérovým tienením je takmer nemožné účinne sa brániť voči prenikajúcemu teplu, keď sa slnečné lúče oprú o presklenú plochu. A preto môžu byť exteriérové žalúzie optimálnym riešením.

Vonkajšie tienenie účinne odráža slnečné lúče a popri tom v priestore medzi oknom a žalúziou prúdiaci vzduch ochladzuje presklené plochy. Ovládanie žalúzií je riešené pomocou kľuky, alebo motorického pohonu.

Farby

Povrch lamiel je lakovaný a farbu si môžete vybrať podľa vzorkovníka farieb VSR. Farebná škála VSR sa dá identifikovať aj na základe vzoriek RAL.

V prípade požiadavky vyhotovenia žalúzií v inej farbe ako ponúka VSR vzorkovník sa pýtajte na názor odborníka, že za akých podmienok sa dá uskutočniť požadované vyhotovenie.

Štandardne sa lamely zhotovujú v hore uvedených farbách podľa vzorkovníka VSR na objednávku je ich možné lakovať podľa vzorkovníka RAL. O týchto možnostiach sa vždy vopred informujte od vášho dodávateľa. Ostatné komponenty žalúzií sa tiež od poručujú vo farbách vzorkovníka VSR, na objednávku ich môžeme farebne upraviť podľa stupnice RAL.

Automatika a ovládanie

K žalúzii si môžete doobjednať automatické kontrolné systémy, ktoré budú slúžiť k vášmu maximálnemu komfortu.

Veterný a svetelný senzor snímajúci aktuálny stav počasia zabezpečuje ako optimálny chod tieniaceho zariadenia tak aj jeho ochranu.

Veterný senzor poskytuje žalúzii aktívnu proti veternú ochranu aj vtedy ak vy nie ste doma.

Svetelný senzor v závislosti od množstva prijatého svetla a prednastavených hodnôt riadi chod žalúzie.

Ak snímač zaregistruje priame slnko vyšle impulz na zatiahnutie žalúzie a takto chráni priestor pred prehriatím. Ak je však pod mrakom systém vytiahne žalúzie, aby zabezpečil Vášmu domovu dostatok prirodzeného svetla.

Pomocou diaľkového ovládania bez toho aby ste sa museli postaviť zo svojho kresla jediným pohybom nastavíte žalúziu do požadovanej polohy. V prípade budov s väčšími presklenými plochami kde fungujú riadiace systémy sa výdavky na vykurovanie, alebo na klimatizáciu môžu značne optimalizovať. Aktívnym používaním žalúzií sa aj pracovné prostredie sa stáva komfortnejším a popri tom sa znižujú aj prevádzkové náklady.

Súbory na stiahnutie

Pohon J4WT Pohon J4RTS Ovládanie žaluzií Ovládač TELIS 16 RTS Pohon pre vonkajšie žalúzie Diaľkový ovládač TELIS Diaľkový ovládač PATIO Diaľkové ovládače TELIS

Používanie a údržba

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov zabezpečí dlhú životnosť Vašich žalúzií. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny, zvlášť pokyny týkajúce sa bezpečnosti.

Škody a závady vzniknuté nedodržaním bezpečnostných predpisov a návodu na použitie nie sú predmetom reklamácie.

Montáž je potrebné zveriť do rúk odborníkom. Neodbornou montážou sa môže výrobok poškodiť čo môže viesť k nesprávnemu chodu a fungovaniu žalúzie a v neposlednom rade stratu záruky na výrobok.

Pred samotným použitím žalúzie sa presvedčte, aby žiadna prekážka nebránila v jej chode. Týmto môžete zabrániť poškodeniu žalúzie.

V závislosti od typu ovládania (kľuka - motor) je potrebné venovať zvýšenú pozornosť plynulému chodu žalúzie.

Žalúziu nikdy netlačte hore silou, môže sa vzpriečiť čo môže viesť k jej poškodeniu!!! Žalúziu nikdy nezaťažujte prídanou záťažou!!!

Motorické ovládanie žalúzie je najjednoduchšie. Motory sú vybavené tepelnou poistkou, ktorá chráni motor pred prehriatím. Pri viacnásobnom pohybe žalúzie v krátkom slede za sebou sa môže motor prehriať a aktivuje sa tepelná poistka. Motor sa zastaví a je nutné počkať kým motor vychladne. Po vychladnutí je možné motor opäť bez obáv používať.

Ak vznikne v sieti prepätie spôsobené napr. bleskom, môže to zapríčiniť poruchový chod žalúzie. V takomto prípade sa obráťte na odborný servis.

Žalúzie sa pri správnom používaní nekazia, ale časom sa zašpinia. Nečistoty odstránite pomocou mäkkej handry a vlažnej vody. Na čistenie žalúzií je zakázané používať riedidlá, kyseliny a lúhové čistiace prostriedky.
Odporúčame odstrániť z vodiacich líšt, všetky nečistoty a cudzie predmety, kvôli bezporuchovému chodu žalúzie.

Servis a opravu hliníkových žalúzií zverte do rúk odborníkom.

Na závady spôsobené nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevzťahuje!

Milí zákazníci!

Mimoriadne nás teší, že sme počas celej existencie firmy mohli zostať verní kvalitným materiálom s dlhodobou zárukou. Potvrdením týchto skutočností je aj to, že zákazníci do dnešných dní oceňujú náš zodpovedný prístup a veľké množstvo zákaziek realizujeme prostredníctvom referencií a odporúčaní.

Aj preto si Vám dovoľujeme ponúknuť nadštandardnú záruku v trvaní

5 rokov


Nezáväzná cenová ponuka

Budeme radi, ak nám napíšete približné požiadavky, rozmery, alebo priložíte nákres.

Ďakujeme. Budeme vás kontaktovať do 24 hodín. V prípade ak sa neozveme (z dôvodu možnej technickej chyby) kontaktujte nás prosím e-mailom alebo na tel. čísle +421 907 885 014.