Nadokenné rolety

Nadokenné vonkajšie rolety imitujú umiestnenie niekdajších drevených roliet. Osádzajú sa priamo na rám okna. Servisný otvor je v tomto prípade priamo nad oknom, otočený do miestnosti. Vodiace profily lamiel sú v tomto prípade zabudovateľné do ostenia. Z vonkajšieho pohľadu tak dáme možnosť vyniknúť kráse rámu okien.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje box tejto rolety, keďže je prítomný v interiéri tesne nad oknom. V základnom, ekonomickom vyhotovení má biely plastový kryt. My ho však môžeme pozdvihnúť na elegantný doplnok interiéru, ktorý bude ladiť ako s nábytkom, tak aj s celkovým vizuálom miestnosti.

Pre nadokenné vonkajšie rolety rovnako platí pomerne široká škála možností ovládania. 

Avšak pre Vaše maximálne pohodlie si môžete objednať k roletám automatické riadiace systémy.

S ich pomocou môžete rolety ovládať jednotlivo alebo aj skupinovo podľa vopred naprogramovaného časového harmonogramu, či už pomocou diaľkového ovládača, alebo mobilného telefónu.

Aj počas Vašej neprítomnosti môžete pohyb roliet naprogramovať ako keby ste boli doma. Automatizované systémy vplývajú v nemalej miere na znižovanie nákladov na vykurovanie a klimatizáciu. Stlačením jedného tlačidla zvýšite zabezpečenie Vašej domácnosti proti vlámaniu.

Technické údaje

Pre Vaše maximálne pohodlie si môžete objednať k roletám automatické riadiace systémy.

S ich pomocou môžete rolety ovládať jednotlivo alebo aj skupinovo podľa vopred naprogramovaného časového harmonogramu.

Aj počas Vašej neprítomnosti môžete pohyb roliet naprogramovať ako keby ste boli doma. Automatizované systémy vplývajú v nemalej miere na znižovanie nákladov na vykurovanie a klimatizáciu.

Stlačením jedného tlačidla zvýšite zabezpečenie Vašej domácnosti proti vlámaniu.

Motory Oximo a Ilmo zaregistrujú náraz rolety na prekážku a automaticky roletu zastavia a ťahajú do opačného smeru.

Technológia io – homecontrol zabezpečuje komunikáciu a spoluprácu zariadení využívajúcich tento systém a možnosť ich ovládania a riadenia z jedného miesta.

S použitím diaľkového ovládača Telis Composio môžete ovládať celú Vašu domácnosť, je kompatibilný so všetkými zariadeniami využívajúcimi io-homecontrol napr. tieniaca technika, osvelenie, kúrenie a zabezpečovacie systémy

Nadokenné rolety
Nadokenné kazetové hliníkové rolety. Rozdiel medzi nadokennými roletami  a podomietkovými roletami je v tom, že pri tomto type roliet sa kazeta nemontuje po osadení okien a dverí ale zároveň s nimi. Servisný otvor je umiestnený smerom do miestnosti. Pomocou adaptérového profilu je možná montáž na všetky okná a dvere. 
Dispozične ich môžeme použiť ako rolety na okná, rolety na balkón, alebo ako rolety na terasu. Elektrické rolety do výraznej miery zvyšujú užívateľský komfort.

Nadokenné rolety Combi
Nadokenná kazetová hliníková roleta  dvojitou vodiacou koľajnicou V kazete je integrovaná rolovateľná protihmyzová sieť.  Odporúča sa v každej miestnosti montáž jednej rolety typu Combi pre výkonnejšie vetranie. Dispozične ich môžeme použiť ako rolety na okná. Elektrické rolety do výraznej miery zvyšujú užívateľský komfort.

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov zabezpečí dlhú životnosť Vašich roliet. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny, zvlášť pokyny týkajúce sa bezpečnosti. Škody a závady vzniknuté nedodržaním bezpečnostných predpisov a návodu na použitie nie sú predmetom reklamácie.

ODBORNÁ MONTÁŽ

V každom prípade montáž je nutné zveriť odborníkom. Neodbornou montážou sa môže výrobok poškodiť a to môže viesť k nesprávnemu chodu a fungovaniu rolety a v neposlednom rade stratu záruky na výrobok.

Odstránenie prekážok v chode rolety

Pred samotným použitím rolety sa presvedčte, aby žiadna prekážka nebránila rolete v chode. Týmto môžete zabrániť poškodeniu rolety. Pri prvom použití sa môže stať, že lamely rolety nebudú uzatvárať dokonale, viacnásobným pohybom hore a dole sa tento problém vyrieši.

Ovládanie

V závislosti od typu ovládania (gurtňa - motor ) je potrebné venovať zvýšenú pozornosť nasledujúcim bodom. Plynulý chod rolety zamedzuje možnosti poškodenia roliet z dôvodu rýchleho „spadnutia“ rolety, alebo neprimeraného trhnutia rolety pri jej dvíhaní. Ovládaciu šnúru, gurtňu, ťahajte vždy kolmo, pri nesprávnom ťahaní do strán sa môže šnúra poškodiť, alebo krivo navinúť čo môže spôsobiť nesprávne fungovanie rolety..

Roletu nikdy netlačte hore silou, môže sa vzpriečiť čo môže viesť k jej poškodeniu.
Roletu nikdy nezaťažujte prídavnou záťažou

Motorické ovládanie roliet je najjednoduchšie Motory sú vybavené tepelnou poistkou, ktorá chráni motor pred prehriatím. Pri viacnásobnom pohybe rolety v krátkom slede za sebou sa môže motor prehriať a aktivuje sa tepelná poistka. Motor sa zastaví je nutné počkať kým motor vychladne. Po vychladnutí je možné motor opäť bez obáv používať.

Sledujte zmeny počasia

Jedna z výhod roliet je, že chránia okná pred vplyvmi počasia. Počas dažďa a silnej búrke sa odporúča rolety stiahnuť. V prípade silného vetra zatvorte okno. Je potrebné zabezpečiť aby počas Vašej neprítomnosti nemohol vzniknúť prievan, pri otvorenom okne a silnom prievane riziko poškodenia rolety.

Roletu je možné využiť aj ako slnečnú clonu. V tomto prípade nestiahnite roletu celkom dolu, aby mohol v priestore medzi roletou a oknom prúdiť vzduch. Pri plastových roletách sa tým zníži možnosť deformácie vplyvom tepla.

Ak vznikne v sieti prepätie spôsobené napr. bleskom, môže to zapríčiniť poruchový chod rolety. V takomto prípade sa obráťte na odborný servis.

Čistenie a údržba jednoducho

Rolety sa pri správnom používaní nekazia, ale časom sa zašpinia.

Nečistoty odstránite pomocou mäkkej handry a vlažnej vody. Na čistenie roliet je zakázané používať riedidlá, kyseliny a lúhové čistiace prostriedky. Odporúčame odstrániť z vodiacich líšt, všetky nečistoty a cudzie predmety, kvôli bezporuchovému chodu rolety.

Servis a opravu roliet zverte do rúk odborníkom.
Na závady spôsobené nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevzťahuje!

Milí zákazníci!

Mimoriadne nás teší, že sme počas celej existencie firmy mohli zostať verní kvalitným materiálom s dlhodobou zárukou. Potvrdením týchto skutočností je aj to, že zákazníci do dnešných dní oceňujú náš zodpovedný prístup a veľké množstvo zákaziek realizujeme prostredníctvom referencií a odporúčaní.

Aj preto si Vám dovoľujeme ponúknuť nadštandardnú záruku v trvaní

5 rokov

Nezáväzná cenová ponuka

Budeme radi, ak nám napíšete približné požiadavky, rozmery, alebo priložíte nákres.

Ďakujeme. Budeme vás kontaktovať do 24 hodín. V prípade ak sa neozveme (z dôvodu možnej technickej chyby) kontaktujte nás prosím e-mailom alebo na tel. čísle +421 907 885 014.