Vonkajšie rolety na solárny pohon

Elektrické rolety sú postupom času čím ďalej tým viac súčasťou nášho životného štandardu. Komfort ovládania a technické vymoženosti nám otvárajú možnosti nielen ovládania, ale aj kontroly polohy roliet na diaľku. Rolety na solárny pohon sú ešte stále cenovým kompromisom. Na jednej strane je finančne náročnejšia ,ale pomerne rýchla a čistá montáž rolety na solárny pohon. Na druhej strane lacnejšie klasické elektrické rolety s možnými sprievodnými výdavkami za ťahanie káblov, zasekanie, zapracovanie do omietky a následne maľovanie miestnosti.... Lacnejšie riešenie sa tak v konečnom dôsledku môže stať aj drahším. Elektrické rolety na solárny pohon sú dnes už spoľahlivou voľbou so zárukou dlhodobej životnosti. 


Solárny pohon na predokenné vonkajšie rolety - Oximo 40 WireFree RTS

Pohon Oximo 40 WireFreeTM RTS spája výhody batériového napájania a bezdrôtového diaľkového ovládania. Je ho možné použiť aj tam, kde ostatné pohony nevyhovujú - miesta úplne bez prívodu elektrickej energie alebo miesta, kam nemožno viesť kábel apod. Pohon umožňuje variabilné nastavenie koncových polôh. Je vhodný pre predokenné i interiérové rolety. Pre látkové rolety je k dispozícii aj v rýchlobežnej variante.

Inteligentná riadiaca elektronika rozpozná prekážku v dráhe rolety a ochráni roletu v prípade primrznutiu koncovej lamely k parapetu. Pohon zmeria a uloží do pamäte výkon, potrebný pre pohyb rolety po celej jej dráhe, a v bežnej prevádzke potom vyvíja len nevyhnutne nutnú silu. Všetky nastavenia pohonu sa vykonávajú pomocou diaľkového ovládača.

Pohon má vstavaný prijímač diaľkového ovládania RTS a je kompatibilný so všetkými diaľkovými ovládačmi Somfy RTS. Pohon spolupracuje s bezdrôtovými slnečnými senzormi a umožňuje tak automatické zatienenie podľa intenzity slnečného svitu. Prevádzku pohonu zabezpečuje dobíjacia batéria 12 V s predĺženou životnosťou. O jej dobíjanie sa stará solárny panel. Pre hriadele s priemerom 40 mm a väčším.

Oximo 40 DC RTS

  • Elektromotor pre hriadeľ 40 mm, 12 V.
  • Rovnaké funkcie ako pohon Oximo RTS.
  • Kompatibilné s už jestvujúcim príslušenstvom.

Solární panel Oximo WireFree

  • Amorfná kremíková technológia
  • Dodává energiu aj pri zamračenej oblohe

Baterie Oximo WireFree

  • NiMH technologia.
  • Prevádzková teplota od - 20 °C do +70 °C.
  • Samostatné programovací tlačítko.

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov zabezpečí dlhú životnosť Vašich roliet. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny, zvlášť pokyny týkajúce sa bezpečnosti. Škody a závady vzniknuté nedodržaním bezpečnostných predpisov a návodu na použitie nie sú predmetom reklamácie.

ODBORNÁ MONTÁŽ

V každom prípade montáž je nutné zveriť odborníkom. Neodbornou montážou sa môže výrobok poškodiť a to môže viesť k nesprávnemu chodu a fungovaniu rolety a v neposlednom rade stratu záruky na výrobok.

Odstránenie prekážok v chode rolety

Pred samotným použitím rolety sa presvedčte, aby žiadna prekážka nebránila rolete v chode. Týmto môžete zabrániť poškodeniu rolety. Pri prvom použití sa môže stať, že lamely rolety nebudú uzatvárať dokonale, viacnásobným pohybom hore a dole sa tento problém vyrieši.

Ovládanie

V závislosti od typu ovládania (gurtňa - motor ) je potrebné venovať zvýšenú pozornosť nasledujúcim bodom. Plynulý chod rolety zamedzuje možnosti poškodenia roliet z dôvodu rýchleho „spadnutia“ rolety, alebo neprimeraného trhnutia rolety pri jej dvíhaní. Ovládaciu šnúru, gurtňu, ťahajte vždy kolmo, pri nesprávnom ťahaní do strán sa môže šnúra poškodiť, alebo krivo navinúť čo môže spôsobiť nesprávne fungovanie rolety..

Roletu nikdy netlačte hore silou, môže sa vzpriečiť čo môže viesť k jej poškodeniu.
Roletu nikdy nezaťažujte prídavnou záťažou

Motorické ovládanie roliet je najjednoduchšie Motory sú vybavené tepelnou poistkou, ktorá chráni motor pred prehriatím. Pri viacnásobnom pohybe rolety v krátkom slede za sebou sa môže motor prehriať a aktivuje sa tepelná poistka. Motor sa zastaví je nutné počkať kým motor vychladne. Po vychladnutí je možné motor opäť bez obáv používať.

Sledujte zmeny počasia

Jedna z výhod roliet je, že chránia okná pred vplyvmi počasia. Počas dažďa a silnej búrke sa odporúča rolety stiahnuť. V prípade silného vetra zatvorte okno. Je potrebné zabezpečiť aby počas Vašej neprítomnosti nemohol vzniknúť prievan, pri otvorenom okne a silnom prievane riziko poškodenia rolety.

Roletu je možné využiť aj ako slnečnú clonu. V tomto prípade nestiahnite roletu celkom dolu, aby mohol v priestore medzi roletou a oknom prúdiť vzduch. Pri plastových roletách sa tým zníži možnosť deformácie vplyvom tepla.

Ak vznikne v sieti prepätie spôsobené napr. bleskom, môže to zapríčiniť poruchový chod rolety. V takomto prípade sa obráťte na odborný servis.

Čistenie a údržba jednoducho

Rolety sa pri správnom používaní nekazia, ale časom sa zašpinia.

Nečistoty odstránite pomocou mäkkej handry a vlažnej vody. Na čistenie roliet je zakázané používať riedidlá, kyseliny a lúhové čistiace prostriedky. Odporúčame odstrániť z vodiacich líšt, všetky nečistoty a cudzie predmety, kvôli bezporuchovému chodu rolety.

Servis a opravu roliet zverte do rúk odborníkom.
Na závady spôsobené nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevzťahuje!

Milí zákazníci!

Mimoriadne nás teší, že sme počas celej existencie firmy mohli zostať verní kvalitným materiálom s dlhodobou zárukou. Potvrdením týchto skutočností je aj to, že zákazníci do dnešných dní oceňujú náš zodpovedný prístup a veľké množstvo zákaziek realizujeme prostredníctvom referencií a odporúčaní.

Aj preto si Vám dovoľujeme ponúknuť nadštandardnú záruku v trvaní

5 rokov

Nezáväzná cenová ponuka

Budeme radi, ak nám napíšete približné požiadavky, rozmery, alebo priložíte nákres.

Ďakujeme. Budeme vás kontaktovať do 24 hodín. V prípade ak sa neozveme (z dôvodu možnej technickej chyby) kontaktujte nás prosím e-mailom alebo na tel. čísle +421 907 885 014.