Bambusové žalúzie

Horizontálne žalúzie sú do dnešnej doby najčastejšie dopytovaným interiérovým tienením. Ľudí očarila jednoduchosť, efektivita a plynulosť regulácie slnečných lúčov. Dá sa nimi nastaviť takmer optimálne svetlo popri zachovaní vizuálneho kontaktu s okolitým svetom.

Aj vďaka návratu drevených okien a milovníkov prírodných materiálov sa začali vyrábať žalúzie v prestížnom vyhotovení s bambusovými lamelami.

Bambusové žalúzie pôsobia na oknách prirodzeným dojmom a výrazne prispievajú k pocitu útulnosti a príjemnej atmosfére domova.

Bambusové žalúzie

Horizontálne žalúzie sú do dnešnej doby najčastejšie dopytovaným interiérovým tienením. Ľudí očarila jednoduchosť, efektivita a plynulosť regulácie slnečných lúčov. Dá sa nimi nastaviť takmer optimálne svetlo popri zachovaní vizuálneho kontaktu s okolitým svetom.

Aj vďaka návratu drevených okien a milovníkov prírodných materiálov sa začali vyrábať žalúzie v prestížnom vyhotovení s bambusovými lamelami.

Bambusové žalúzie pôsobia na oknách prirodzeným dojmom a výrazne prispievajú k pocitu útulnosti a príjemnej atmosfére domova.

Keďže bambusové drevo je tvarovo stále a nemení svoje vlastnosti ani vplyvom pôsobenia slnka a tepla patrí medzi tieniace zariadenia, ktoré sa svojim majiteľom odvďačia dlhou životnosťou.

Kreativita vývojárov nám umožnila, že tieto jednoduché a popri tom hodnotné tieniace zariadenia dnes môžeme inštalovať aj na atypické okenné otvory oblúkového, trojuholníkového či lichobežníkového tvaru.

Ovládanie žalúzií môže byť pomocou paličky, retiazkového systému, alebo motorizácie.

Súbory na stiahnutie

Riadenie Pohony

Používanie a údržba

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov zabezpečí dlhú životnosť Vašich horizontálnych bambusových žalúzií.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Škody a závady vzniknuté nedodržaním pokynov na použitie nie sú predmetom reklamácie.

Montáž je nutné zveriť odborníkom, poprípade sa pridržiavať návodu na montáž. Nesprávnou montážou sa môže výrobok poškodiť, to môže viesť k nesprávnemu chodu a fungovaniu horizontálnych žalúzií a straty záruky na výrobok.

Ovládanie žalúzií je väčšinou manuálne. Ovládame ich retiazkou, poprípade paličkou ovládania. Po správnej montáži by mal byť chod žalúzií plynulý, bez zasekávania retiazky ovládania.

Zapájanie motora do tieniacich zariadení, odporúčame výlučne zveriť do rúk odborníkov. Pri zistení závady, kontaktujte odborníka. Nezasahujte do častí motora !!!

Údržba: Horizontálne žalúzie sú buď hliníkové, alebo bambusové. Údržba je jednoduchá. Lamely sa čistia buď suchou, alebo vlhkou handričkou, poprípade s použitím jemných čistiacich prostriedkov. V žiadnom prípade nepoužívať agresívne práškové čistiace prostriedky !!! Na odstránenie prachu, možno použiť aj vysávač s násadcom s jemnými štetinkami..

Milí zákazníci!

Mimoriadne nás teší, že sme počas celej existencie firmy mohli zostať verní kvalitným materiálom s dlhodobou zárukou. Potvrdením týchto skutočností je aj to, že zákazníci do dnešných dní oceňujú náš zodpovedný prístup a veľké množstvo zákaziek realizujeme prostredníctvom referencií a odporúčaní.

Aj preto si Vám dovoľujeme ponúknuť nadštandardnú záruku v trvaní

3 roky

Nezáväzná cenová ponuka

Budeme radi, ak nám napíšete približné požiadavky, rozmery, alebo priložíte nákres.

Ďakujeme. Budeme vás kontaktovať do 24 hodín. V prípade ak sa neozveme (z dôvodu možnej technickej chyby) kontaktujte nás prosím e-mailom alebo na tel. čísle +421 907 885 014.